Lanu - Normale Ansicht

TREND - Edukacja przyrodnicza ponad granicami i zrównoważony rozwój w Szwajcarii Czesko-Saskiej oraz w regionach Oberlausitzer Bergland i Gór Łużyckich


Przyroda to imponujący i uniwersalny nauczyciel. W jego klasie nie ma żadnych granic. Nie bój się wziąć paru lekcji. 

(nieznany)

Spotkania dla dorosłych 

Jedno- i kilkudniowe wyprawy przyrodnicze

Wykłady specjalistyczne na temat ochrony przyrody i środowiska

Wystawa objazdowa

 

Spotkania dla dzieci i młodzieży

Kilkudniowe programy kształcenia przyrodniczego

 

Programy edukacyjne dla placówek dziennej opieki nad dziećmi i szkół

Dni projektowe i grupy robocze w placówkach dziennej opieki nad dziećmi i szkołach

Wymiana doświadczeń i warsztaty dla pedagogów

 

Oferty edukacyjne dla rodzin

Dni środowiska / warsztaty rodzinne Wędrówki rodzinne / wyprawy naukowe

 

Czas trwania projektu 

01 kwietnia 2009 - 30 kwietnia 2012

 

Partnerzy projektu 

Saska Fundacja Przyrody i Środowiska (LaNU), Centrum Parku Narodowego Szwajcarii Saskiej, Bad Schandau - Partner główny

České Švýcarsko o.p.s. , Krásná Lípa - PP001

Centrum ochrony przyrody „Oberlausitzer Bergland” e.V. , Neukirch - PP002

Společnost pro Lužické hory o.s. , Hrádek nad Nisou - PP003

 

Regiony 

Powiat Bautzen

Powiat Sächsische Schweiz- Osterzgebirge

Okręg Liberec

Okręc Usti

 

Projekt TREND był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu wsparcia Ziel 3/Cíl 3 (Cel 3).

Kontakt

Daniela Kotteck

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
+49 (0)35022 502 33
E-Mail-Kontakt

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie:

Projektpräsentation  - Februar 2013

Eine Ausstellung auf Wanderschaft...

Gern können auch Sie die Wanderausstellung zur Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz in Ihren Räumlichkeiten präsentieren -  bitte wenden Sie sich an o.g. Kontaktperson.