Lanu - Normale Ansicht
Schülerweinberg Rosengründchen
Uczniowska winnica w Meißen

Uczniowska winnica w Meißen

Od 01.06 2006 do 31.12.2020

Na potrzeby projektu Saska Fundacja Przyrody i Środowiska (LaNU) wydzierżawiła pewien obszar winnicy od spółdzielni winiarskiej Winzergenossenschaft Meißen e.G., która towarzyszy także w pracach po zbiorach, czyli w procesie dalszego przetwarzania wina. Po gruntownym sprawdzeniu opisywany przez nas obszar winnicy w tzw. „Rosengründchen” w Meißen okazał się odpowiedni dla naszego projektu. Już od lutego 2006 roku uczniowie rozpoczęli pierwsze prace praktyczne w winnicy pod okiem nauczycieli i opiekuna, właściciela winnicy.

Winnicą opiekuje się grupa maksymalnie 20 uczniów z danego rocznika. Prace są nieodpłatne i wykonywane w ramach „usług” w klasach 9-12 i w ramach zajęć weekendowych. Nauczyciele i fachowcy mogą objaśniać uczniom ważne zagadnienia podczas lekcji, jak np. historia uprawy winorośli w Elbtal, znajomość botaniki, fizjologia i ekologia, biochemia, gleboznawstwo itp. Opiekę nad zarządzaniem winnicą, od sadzenia po zbiory, sprawuje doświadczony właściciel winnicy. Organizuje on wszystkie techniczne procesy w winnicy i w odpowiedni sposób angażuje uczniów do pracy. Wszystkie prace w winnicy prowadzone są wyłącznie pod nadzorem właściciela-opiekuna.

Za przygotowanie wina odpowiada spółdzielnia winiarska Winzergenossenschaft Meißen e.G. W jego ramach uczniowie oprowadzani są po piwnicach, przyswajają także wiedzę teoretyczną. W razie potrzeby można zorganizować uzupełniające zwiedzanie prywatnej winnicy, aby uczniowie uzyskali wgląd w różne aspekty jej prowadzenia. Uczniowie, którzy zdobyli już doświadczenie, przekazują pozyskaną wiedzę uczniom niższych klas. Opieka nad winnicą powinna stać się tradycją w szkole Landesgymnasium i stałym elementem tamtejszego wolontariatu.

Kontakt

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt