Lanu - Normale Ansicht

Dla dobra naszych wód!

Ekomobile Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) zachęcają wszystkich uczniów i uczennice do zaangażowania się w walkę o dobro rodzimych wód. Istnieje na to wiele sposobów:

  • Organizujcie akcje sadzenia roślin!
  • Przyswajajcie wiedzę ekologiczną na temat wód!
  • Dowiedzcie się więcej o ochronie przeciwpowodziowej!
  • Bierzcie udział w usuwaniu obcych roślin! Zbierajcie śmieci!
  • Z myślą o przyszłości dbajcie wraz z pozostałymi obywatelami o dobry stan naszych ekosystemów!
  • Samodzielnie opracowujcie projekty służące tym celom!

W ten sposób angażujecie się w inicjatywę ONZ pod nazwą Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014). Propagatorem Dekady na zlecenie ONZ jest UNESCO.

Pracownicy Ekomobili i pozostałych obiektów prowadzących edukację przyrodniczą w Saksonii służą pomocą.

Akcja „Dla dobra naszych wód – uczniowie dla wód Saksonii” została wyróżniona jako projekt Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (EZR).

Realizując działania wymienione powyżej możecie zdobyć kompetencje niezbędne do zrównoważonego rozwoju. Wszyscy musimy się nauczyć, że nasza działalność tu i teraz ma wpływ na życie kolejnych pokoleń, zarówno w naszym regionie, jak i w innych obszarach świata.

Dane kontaktowe i informacje uzyskasz pod adresem:

Sächsische Landesstiftung
Natur und Umwelt
Mobile Umweltbildung

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 600
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt