Lanu - Normale Ansicht

Dlaczego? Dlatego! Etyka środowiskowa dla dzieci

Opracowanie i wypróbowanie metod zaczerpniętych z filozofii dla edukacji ekologicznej dzieci

Grupa docelowa:

Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także do ich opiekunów (wychowawców, nauczycieli, pedagogów religijnych oraz rodziców).

W ramach projektu dzieciom stawiane są takie pytania, jak na przykład:

•Jak postępuje dobrze wychowana dziewczynka? Czy sprząta?

•Czy gdy wokół leży listowie, jest brudno?

•Czy przyroda może być brudna?

•Czym jest brud, a czym są śmieci?

•Co robisz ze śmieciami?

Cel projektu etyczno-przyrodniczego: W projekcie łączone są elementy filozofii i klasyczne założenia edukacji ekologicznej. Projekt stanowi część inicjatywy Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014) ONZ.

Poprzez połączenie elementów filozofii z klasycznymi założeniami edukacji ekologicznej, dzieci (a także ich opiekunowie) są zachęcani do stawiania pytań o problemy środowiska i do samodzielnego myślenia. Projekt skłania do refleksji nad ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi powiązaniami oraz do rozpoznawania konsekwencji własnych działań i aktywności konsumpcyjnych. Oznacza to, że dzieciom przekazywane są nie tylko fakty, ale i etyczne podstawy przynależnych im zachowań: „postępowanie świadome ekologicznie” nie jest narzucane, za to dzieci (i ich opiekunowie) są zachęcani do zastanowienia się, dlaczego takie postępowanie ma sens.

 

Projekt „Dlaczego? Dlatego!” został wyróżniony jako oficjalny projekt Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014) ONZ.

Partnerzy projektu:

Projekt jest wspierany przez fundację Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecką Fundację Federalną Środowisko, DBU) i realizowany przez Saską Fundację Przyrody i Środowiska (LaNU) we współpracy z Helmholtz Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ (www.ufz.de, w szczególności z Dziecięcym Autobusem Przyrodniczym, www.kinderumweltbus.de), ze stowarzyszeniem Amöba-Verein für Umweltbildung e.V. (www.amoeba-umweltbildung.de) oraz Wyższą Szkołą Ewangelicką z Moritzburg.

Czas trwania projektu:

Czas trwania projektu to 3 lata (09.08.2011-08.08.2014).

Partnerzy projektu:

Kontakt

Anna-Katharina Klauer

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Büro Leipzig
Permoserstraße 15
04318 Leipzig

+49 (0)341 235 36 30
+49 (0)341 - 235 36 29
E-Mail-Kontakt