Lanu - Normale Ansicht
Dziecięcy Autobus Przyrodniczy

Dziecięcy Autobus Przyrodniczy

Podziwiaj przyrodę – zrozum dzięki doświadczeniom – chroń środowisko!

Pod hasłem „Podziwiaj, zrozum, chroń”, w doświadczeniach i zabawie, przybliżane są podstawowe relacje przyrodnicze, szczególnie dotyczące wody. Budzą one zainteresowanie przyrodą i zachęcają do postępowania świadomego ekologicznie.

 

Dziecięcy Autobus Przyrodniczy umożliwia pracę z dziećmi i uczniami na miejscu. Ponieważ autobus dysponuje podstawowym wyposażeniem do pracy na świeżym powietrzu, projekt może być realizowany nie tylko w szkolnych pomieszczeniach, ale i na łonie natury.

Tematy są ściśle powiązane z programem nauczania, ew. programem kształcenia obowiązującym w Saksonii. W ten sposób ta nowa oferta może uzupełnić materiał nauczania, np. zajęcia z przyrody. Praca z wykorzystaniem Dziecięcego Autobusu Przyrodniczego nie ogranicza się do opracowania wybranych zagadnień dotyczących wód. Odwiedziny Autobusu mają zachęcić dzieci do tego, aby zgłębić te zagadnienia. Wykorzystanie Dziecięcego Autobusu Przyrodniczego w projekcie lub bloku zajęć łączącym różne przedmioty ma ułatwić nauczycielom i wychowawcom wprowadzenie podopiecznych w temat.