Lanu - Normale Ansicht
Ekomobile innowacją polskiej edukacji przyrodniczej

Ekomobile innowacją polskiej edukacji przyrodniczej

Projekt Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) oraz Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group z Polski to rezultat skutecznej współpracy ponad granicami państw w zakresie edukacji przyrodniczej.

Celem projektu było umocnienie edukacji przyrodniczej w Polsce, wprowadzenie innowacyjnej, aktywnej formy tejże edukacji – „mobilnego kształcenia za pośrednictwem Ekomobili”, a także dalszy rozwój mobilnej edukacji ekologicznej w Niemczech. Dzięki niemal 20-letniemu doświadczeniu w pracy saskich Ekomobili „Planaria” fundacji LaNU, stowarzyszenie Agro-Group utworzyło pierwszy polski Ekomobil o nazwie „Jeżowóz” z siedzibą w Białymstoku (w województwie podlaskim).

W 2009 roku dokształcający się w Saksonii polscy partnerzy mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda mobilna praca, oraz zgromadzić pierwsze praktyczne doświadczenia. Udział w dwóch konferencjach specjalistycznych zorganizowanych przez organizację „Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Umweltmobile” www.umweltmobile.de umożliwił poznanie kolejnych niemieckich projektów mobilnych i wymianę doświadczeń. Wraz z opracowaniem programów edukacyjnych dla polskiego Ekomobilu na tematy Natura 2000, las, łąka, gleba, wody, klimat, zrównoważona konsumpcja i papier, utorowana została droga dla pierwszych zastosowań Jeżobusa. Od listopada 2009 roku do zakończenia projektu zorganizowano łącznie 509 zajęć mobilnych w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim, w których wzięło udział 8708 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Ponadto odbyło się wiele modelowych kursów doszkalających dla polskich nauczycieli z wykorzystaniem Ekomobilu. Ujęte w projekcie materiały edukacyjne zostały zebrane w podręczniku dla nauczycieli i zainteresowanych osób, który następnie mógł zostać przekazany uczestniczącym szkołom. Poza tym materiał opublikowano na własnej stronie internetowej projektu, www.ekomobil.pl. W ten sposób cele wyznaczone na początku projektu zostały osiągnięte, a nawet przekroczone. Ogromne zainteresowanie szkół oraz najróżniejszych podmiotów szerzących edukację ekologiczną w Polsce i innych krajach świadczy o sukcesie pierwszego polskiego Ekomobilu. Ekomobil stał się znany poza granicami i wszędzie spotykał się z pozytywną reakcją. W ten sposób nowa droga edukacji ekologicznej w Polsce została utorowana, a mobilne kształcenie przyrodnicze wspomagane Ekomobilami zakorzeniło się w niej na stałe. Trwają już intensywne przygotowania do rozszerzenia projektu na kolejnych sześć regionów Polski i do utworzenia drugiego polskiego Ekomobilu. Dzięki Jeżowozowi idea mobilnego kształcenia ekologicznego spodobała się także instytucjom ze Szwajcarii, Litwy, Estonii, Ukrainy i Białorusi, które planują realizację własnych projektów edukacji mobilnej.

Projekt wspierany był przez fundację Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecką Fundację Federalną Środowisko) i współtworzony ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju Agro-Group.

Kontakt

Susanne Brenner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 608
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt