Lanu - Normale Ansicht

Sieci

Akademia Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) na stałe wrosła w program edukacji przyrodniczej w Saksonii. Fakt ten wyraża się w ofertach kształcenia dotyczących ochrony przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, a także w rosnącej aprobacie dla Akademii jako organu kompetentnego i pracy Akademii dla różnych sieci, np.

  • dla sieci saskich gmin realizujących program Agenda 21, w której Akademia zajmuje centralną pozycję jako punkt obsługi
  • dla ogólnokrajowego zespołu roboczego naukowych zakładów przyrodniczych wspieranych przez państwo
  • (BANU) oraz dla sieci edukacji przyrodniczej http://www.umweltbildung-sachsen.de/

Katrin Weiner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 609
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt