Lanu - Normale Ansicht

Netzwerk Umweltbildung (Sieć edukacji przyrodniczej)

Zgodnie z ustaleniami Rady Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU), odpowiedzialność za objęcie siecią instytucji prowadzących edukację przyrodniczą w Saksonii została przeniesiona na Fundację. W podsumowaniu Drugiego Saskiego Dnia Edukacji Przyrodniczej w roku 2001 podjęto decyzję o rozbudowie saskiej sieci edukacji przyrodniczej jako platformy wymiany informacji i doświadczeń, doskonalenia i profesjonalizacji, a także wspierania promocji instytucji prowadzących edukację przyrodniczą.

 

Przy wsparciu fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko), w dniu 01.01.2002 utworzono punkt obsługi i koordynacji sieci przy Akademii Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU). Zadaniem punktu była rozbudowa sieci przy współpracy wszystkich zainteresowanych instytucji i wolnych strzelców prowadzących edukację przyrodniczą.

 

Sieć rozpoczęła działalność 24.06.2002 roku wraz z wyborem ośrodków regionalnych jako węzłów komunikacyjnych sieci oraz rady sieci jako najwyższego gremium.

 

Od tamtej pory w pięciu regionach odbywają się regularne spotkania, podczas których instytucje i osoby prowadzące edukację przyrodniczą szukają porad i opracowują wspólne projekty. Odbywają się też liczne kursy dokształcające dla instytucji i osób prowadzących edukację przyrodniczą, organizowane przez Akademię Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU).

 

Dla celów publikacji ofert instytucji prowadzących edukację przyrodniczą i informacji o sieci, stworzono stronę internetową www.umweltbildung-sachsen.de, na której swoje oferty mogą prezentować wszystkie instytucje prowadzące edukację przyrodniczą i która pozwala użytkownikom dobierać oferty na podstawie miejsca, czasu, tematyki, grupy docelowej i rodzaju wydarzenia. Strona dysponuje też bogatym obszarem serwisowym obejmującym np. skład zespołu referentów, spis partnerów biznesowych, giełdę zatrudnienia, wystawy do wypożyczenia, rekomendacje dotyczące literatury i kompleksowe informacje na temat kształcenia przyrodniczego w Saksonii.

 

W ramach sieci współpracować mogą wszystkie osoby i instytucje działające na polu kształcenia przyrodniczego, które z tego miejsca serdecznie zapraszamy.

Katrin Weiner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 609
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt

Linki do dalszych stron