Lanu - Normale Ansicht

Trinationales Netzwerk Umweltbildung (TNU, Trójnarodowa Sieć Edukacji Przyrodniczej)

Trójnarodowa Sieć Edukacji Przyrodniczej (TNU) to ochotnicza wspólnota podmiotów z Czech, Dolnego Śląska i Saksonii prowadzących edukację przyrodniczą, której celem jest opracowywanie i wspieranie ponadgranicznych ofert kształcenia. Celem pracy sieci są:

  • wymiana informacji i współpraca,
  • wspieranie projektów międzynarodowych,
  • tworzenie wspólnej platformy dla partnerów i projektów,
  • koordynacja specjalistycznych grup roboczych.

Pracę wewnątrz sieci koordynują regionalne biura kontaktowe. Ponadto na czterech obszarach, ponad granicami, współpracują po dwie instytucje prowadzące edukację przyrodniczą. Organizują one wspólne spotkania, zdobywają nowych partnerów dla sieci i prezentują ją opinii publicznej.

Linki do dalszych stron

Punkt koordynacyjny sieci:

Katrin Weiner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 609
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt

Do pobrania

TNU-Flyer

PDF (459.3KB)