Lanu - Normale Ansicht

Nowe ścieżki edukacji przyrodniczej w Saksonii i na Dolnym Śląsku – projekt ramowy Trójnarodowej Sieci Edukacji Przyrodniczej (TNU)

Projekt ten realizowany jest od lipca 2012 do czerwca 2014 roku przez Saską Fundację Przyrody i Środowiska (LaNU) we współpracy z klubem samorządowym Pogranicze i organizacją Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. Projekt wspierany jest przez Unię Europejską w ramach dyrektywy Ziel 3 (Cel 3).

 

 

 

Cel projektu to planowanie i realizacja szkoleń w zakresie nowych, innowacyjnych ofert edukacyjnych, dokształcanie w dziedzinie pedagogiki środowiskowej i zarządzania, a także organizacja imprez branżowych, wypraw naukowych, prezentacji i spotkań służących wymianie doświadczeń i współpracy. Podmioty prowadzące edukację przyrodniczą zyskują w ten sposób niezbędne kompetencje i wiedzę specjalistyczną, dzięki którym mogą ulepszyć procesy we własnych obiektach i podnieść jakość oferty edukacyjnej. Istotę tego projektu stanowią szkolenia na temat zarządzania utworzone na podstawie nowo opracowanego systemu zarządzania jakością w edukacji przyrodniczej (Qualitätsmanagementsystem Umweltbildung, QMU).

 

Ważnymi punktami projektu są Konferencja TNU w 2012 roku i Trójnarodowy Dzień Edukacji Przyrodniczej w 2014 roku. Wszystkie te imprezy prowadzone są w dwóch językach i są otwarte dla wszystkich osób aktywnych na polu edukacji przyrodniczej.

Katrin Weiner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 609
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt