Lanu - Normale Ansicht

Wystawa „Ochrona gatunków na świecie”

Już w 2004 roku w portach lotniczych Lipsk/Halle i Drezno otwarto wystawę „Ochrona gatunków na świecie”.  Na lotniskach, czyli w miejscach, w których wiele osób rozpoczyna i kończy dalekie wojaże, egzotyczne eksponaty umieszczone w witrynach zwracają uwagę podróżnych. Są to pamiątki z całego świata pochodzące z nielegalnego handlu szczególnie chronionymi, bo rzadko występującymi, zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Eksponaty te zostały skonfiskowane przez urząd celny, który odgrywa ważną rolę w zwalczaniu procederu przemytniczego. Jego liczne sukcesy w przyłapywaniu przemytników na gorącym uczynku pokazują, że kontrole te są naprawdę niezbędne. Pośród wystawionych eksponatów znajduje się wiele okazów pochodzących z tropikalnego lasu deszczowego. Druga część wystawy to tablice z obrazami dotyczącymi ochrony tego niezwykłego, ale i zagrożonego środowiska.   Każdego dnia karczowanych jest wiele kilometrów kwadratowych lasu deszczowego. Tylko wiedza na temat istniejących w przyrodzie powiązań może uratować zagrożone biotopy. Tą wystawą pragniemy uzmysłowić globalne znaczenie lasów deszczowych i pokazać ich wyjątkowe piękno.

Miejsce wystawy

Lotnisko Lipsk/Halle