Lanu - Normale Ansicht

Praktyki

W ramach kształcenia lub studiów oferujemy staż na następujących obszarach działalności Fundacji:

 

1. Fundusz Ochrony Środowiska, prace promocyjne i zarządzanie Fundacją w Dreźnie

2. Akademia w Tharandt

3. Centrum Parku Narodowego w Bad Schandau

 

Zakres praktyk ustalamy z zainteresowanymi, uwzględniając ich wymagania i obszary prac, a także czas stażu.

 

Jeśli jesteś zainteresowany praktykami u nas, nawiąż kontakt telefoniczny lub pisemny, ew. przyślij nam wcześniej swoje zgłoszenie z następującymi danymi:

  • list motywacyjny, w którym opiszesz, dlaczego składasz podanie (motywacja), wybrany obszar działania i czas stażu
  • Życiorys
  • Świadectwa/opinie
  • aktualne zaświadczenie o istniejącym stosunku pracy w okresie nauki zawodu ew. w okresie dokształcania/zaświadczenie o immatrykulacji
  • Zaświadczenie o praktykach obowiązkowych

Osoba do kontaktu

Anke Belafi

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 798
+49 (0)351 814 16 775
E-Mail-Kontakt