Lanu - Normale Ansicht

Struktura

Saska Fundacja Przyrody i Środowiska (LaNU) jest fundacją prawa publicznego z prawem do zatrudniania urzędników. Jej siedziba znajduje się w Dreźnie. Fundatorem jest kraj związkowy Saksonia.

Fundacja wspiera dążenia i działania na rzecz ochrony, utrzymania i pielęgnacji przyrody i krajobrazu jako naturalnej podstawy wszelkiego życia, a także zrozumienia dla interesów ochrony przyrody i środowiska w nauce, edukacji i wśród opinii publicznej Saksonii.

Fundacja prowadzi wyłącznie działania służące dobru powszechnemu.

Jej organami są Rada Fundacji i Dyrektor Fundacji (członek zarządu). Przewodniczącym Rady Fundacji jest minister środowiska i rolnictwa. Do Rady należą także minister finansów, minister edukacji, dwaj posłowie saskiego Landtagu oraz przedstawiciel uznanych zrzeszeń na rzecz ochrony przyrody. Organami doradczymi Fundacji są rada finansowa i rada Centrum Parku Narodowego Szwajcarii Saskiej.

Komitet wspomagający, do którego należą wiodące osobowości świata gospodarki, nauki i życia społecznego, wspiera pracę Fundacji. Przewodniczącą komitetu od momentu założenia w 2001 roku jest Gisela, margrabina i księżna Saksonii.

 

Więcej informacji na temat struktury znajdziesz poniżej:

 

Do pobrania

Gesetze

PDF (54.7KB)

Gesetz über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt vom 16. Oktober 1992 -
Rechtsbereinigt mit Stand vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630)

Organigramm

PDF (21.6KB)

Organigramm der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt

Stiftungssatzung

PDF (145.6KB)

Satzung der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt