Lanu - Normale Ansicht
Obszary

Do zgodnych ze statutem zadań Fundacji należą zarządzanie Funduszem Ochrony Środowiska Saksonii jako majątkiem odrębnym (finansowanie, zakup ziemi), wspieranie i promocja edukacji i dalszego kształcenia w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu przez Akademię (wydarzenia edukacyjne na temat zrównoważonego rozwoju) oraz edukacja przyrodnicza w Saksonii. Fundacja prowadzi także Centrum Parku Narodowego  Szwajcarii Saskiej w Bad Schandau.

Poststelle

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 51
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt