Lanu - Normale Ansicht

Akademia

Akademia Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) działa od 1994 roku jako placówka edukacji przyrodniczej w Saksonii. Organizuje ona i wspiera edukację przyrodniczą w kraju związkowym Saksonia. Akademia odpowiada za planowanie i koordynację pozaszkolnej edukacji przyrodniczej w Saksonii i utrzymuje kontakty z placówkami edukacji przyrodniczej zarówno na terenie całego kraju, jak i poza nim. Akademia jest członkiem zespołu roboczego naukowych zakładów przyrodniczych wspieranych przez państwo (BANU). Rozpowszechnia ona najnowsze osiągnięcia naukowe różnych dziedzin specjalistycznych ochrony przyrody i środowiska, spełniając tym samym funkcję informatora opinii publicznej. Akademia aktywnie współdziała w tworzeniu sieci i w wymianie doświadczeń między placówkami edukacji przyrodniczej w Saksonii, a także wspiera tę edukację. Ponadto pomaga ona w informowaniu opinii publicznej o ochronie przyrody i środowiska. Jako centrum kompetencji przyrody i środowiska, Akademia współpracuje z instytutami naukowymi, urzędami, stowarzyszeniami i placówkami edukacyjnymi aktywnymi na tym polu. Regularne wydarzenia i imprezy kierowane są przede wszystkim do propagatorów. Ci z kolei mają zachęcać każdego do postępowania przyjaznego środowisku: „Edukacja ekologiczna to ochrona środowiska”.

Oprócz naukowych konferencji i wydarzeń kierowanych do propagatorów, uczniom wszystkich kategorii wiekowych udostępniany jest ekomobil „Planaria”. Ponadto młodzi ludzie zostają zainteresowani i uwrażliwieni na zagadnienia ochrony przyrody poprzez różnorodne projekty stawiające na praktykę. Akademia kieruje swoje działania do ludzi wszystkich kategorii wiekowych. Ponadto koordynuje ona edukację przyrodniczą w Saksonii poprzez sieć. Akademia Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) reprezentowana jest w dwóch siedzibach w całej Saksonii.

 

Program półroczny Akademii Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) realizowany jest pod znakiem bieżącej dekady ONZ „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Aby także w przyszłości móc kształtować ludzkie życie w sposób godny, społeczność międzynarodowa opracowała koncepcję zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development). Aby zapewnić jej powodzenie, w pierwszej kolejności trzeba zadbać o edukację.

 

Dlatego program ten przemawia do wielu grup docelowych naszego społeczeństwa, poruszając najróżniejsze tematy ochrony przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję na wysoką frekwencję w organizowanych przez nas wydarzeniach, które mogą wyzwolić impulsy i inicjatywy służące przyjaznemu przyrodzie i skutecznemu rozwojowi Saksonii...

 

Kontakt

Akademie

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 600
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt