Lanu - Normale Ansicht

Fundusz Ochrony Środowiska (Naturschutzfonds)

Ważnym zadaniem Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) jest zarządzanie Funduszem Ochrony Środowiska w Saksonii. Fundusz Ochrony Środowiska, jako majątek wyodrębniony z przeznaczeniem na określony cel, stanowi centralny organ finansowania Fundacji. Środki z Funduszu mają wspierać dążenia i działania na rzecz ochrony, utrzymania i pielęgnacji przyrody i krajobrazu jako naturalnej podstawy wszelkiego życia, a także zrozumienia dla interesów ochrony przyrody i środowiska w nauce, edukacji i wśród opinii publicznej Saksonii.

 

Na konto Funduszu Ochrony Środowiska wpływają przede wszystkim środki z opłat za budowlaną ingerencję w przyrodę i krajobraz. Środki te przeznaczane są na projekty ochrony środowiska i krajobrazu, realizowane w jak najbliższej odległości od miejsca, w którym nastąpiła ingerencja. Do projektów tych należą np. uzdrowienie i renaturyzacja wód, umocnienie chronionych biotopów i krajobrazu przez sadzenie roślin, ochrona zagrożonych gatunków, uzdrowienie, pielęgnacja i utrzymanie pomników przyrody itp.

Fundusz Ochrony Środowiska ma swoją siedzibę w budynku Blockhaus Dresden.

 

Do tematów:


> Ochrona i

> Kształtowanie 

 

Kontakt:

Renate-Michaela Rothe

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Str. 7
01127 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 54
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt