Lanu - Normale Ansicht

Komitet wspomagający

3 lipca 2001 roku odbyło się posiedzenie założycielskie komitetu wspomagającego. Przewodniczącą komitetu wspomagającego jest Gisela, księżna Saksonii i margrabina Meißen, która w szczególny sposób angażuje się w realizację celów Fundacji.

Komitet wspomagający Saską Fundację Przyrody i Środowiska (LaNU)

Saska Fundacja Przyrody i Środowiska (LaNU) została utworzona na mocy ustawy w 1998 roku jako samodzielna fundacja prawa publicznego. Fundatorem jest kraj związkowy Saksonia. Jej działania służą dobru powszechnemu i promują w Saksonii aktywności i dążenia na rzecz ochrony, utrzymania i pielęgnacji przyrody i krajobrazu, stanowiących naturalną podstawę wszelkiego życia. Ogólne zrozumienie interesów ochrony przyrody i środowiska w nauce, edukacji i wśród opinii publicznej jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Wymaga ono więc wsparcia partnerów i propagatorów.

Z tego powodu w 2001 roku założony został „Komitet wspomagający Saską Fundację Przyrody i Środowiska (LaNU)” z inicjatywy przewodniczącego Rady Fundacji oraz zgodnie z postanowieniem Rady Fundacji. Gremium to ma wspierać cele Fundacji i towarzyszyć w jej działaniach. Należy do niego obecnie ponad 50 osobowości ze świata gospodarki, nauki, mediów, polityki, kultury i ze społeczeństwa, które wspierają Fundację jako partnerzy i propagatorzy. Na posiedzeniach komitetu, które z reguły odbywają się raz do roku, prezentowane i omawiane są prace Fundacji. Przewodniczącą komitetu od czasu jego założenia jest Gisela, margrabina Saksonii.