Lanu - Normale Ansicht

Wizja

„Edukacja, wsparcie, ochrona, kształtowanie – wspólnie dla przyrody i środowiska w Saksonii”

Saska Fundacja Przyrody i Środowiska (LaNU) to partner ochrony przyrody i edukacji ekologicznej działający w całej Saksonii. Postrzegamy siebie jako organ kompetentny, nowoczesnego usługodawcę i organizację wizjonerską. Do Fundacji należą Akademia, Fundusz Ochrony Środowiska i Centrum Parku Narodowego Szwajcarii Saskiej.

Nasza misja

 • Fundacja realizuje bezpośrednio cele służące wyłącznie dobru powszechnemu.
 • Promujemy ochronę, utrzymanie i pielęgnację przyrody i krajobrazu jako podstawy wszelkiego życia, a także zrozumienie dla interesów ochrony przyrody i środowiska w nauce, edukacji i wśród opinii publicznej.
 • Aktywnie stawiamy na zrównoważony rozwój w Saksonii i chronimy w ten sposób dziedzictwo następnych pokoleń.

Nasze cele

 • Jako pierwszy i najważniejszy partner rozmów o edukacji przyrodniczej w Saksonii, przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia kryteria ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.
 • Pracujemy nad dalszym rozwojem edukacji przyrodniczej, wskazujemy nowe perspektywy i umacniamy akceptację dla spraw ochrony przyrody i środowiska.
 • Wspomagamy i towarzyszymy rozwojowi przyjaznemu przyrodzie i środowisku, a także wspieramy praktyczne działania lokalne.

Profil naszych usług

 • Nasze oferty edukacyjne przekazują najnowszą wiedzę naukową na temat przyrody i środowiska w sposób praktyczny i przydatny. Umożliwiają one uczniom przekazywanie tej wiedzy dalej, wprowadzanie jej do własnego życia, tworzenie powiązań i branie odpowiedzialności za przyrodę i działania społeczne.
 • Wspieramy naszych partnerów w realizacji projektów i ofert edukacyjnych.
 • Oferujemy usługi i koordynację w sieciach w zakresie edukacji przyrodniczej i regionalnego programu Agenda 21.
 • W ramach praktycznej ochrony przyrody wspieramy projekty ochrony środowiska i krajobrazu, a także pomagamy w promocji.
 • Kupujemy istotne pod względem przyrodniczym tereny, aby zachować obszary warte ochrony i aby tworzyć całościowe środowiska.
 • Opracowujemy i wdrażamy projekty modelowe, które zachęcają do podjęcia własnej inicjatywy.
 • Wystawy, publikacje, kampanie i wydarzenia, a także mobilna edukacja przyrodnicza wzbogacają profil naszych usług.

Nasze wartości

 • Spełniamy najwyższe standardy jakości we wszystkich obszarach naszej pracy. Jesteśmy niezawodni, elastyczni i kreatywni.
 • Stawiamy na konstruktywną, pełną zaufania i szacunku współpracę z pracownikami, klientami i partnerami.
 • Pracujemy według promowanych przez siebie zasad i wprowadzamy reguły zrównoważonego rozwoju do wszystkich obszarów pracy.
 • Nasze oferty i usługi kierujemy do obywateli Saksonii i odwiedzających ją gości, do decydentów i propagatorów z kręgów gospodarki, nauki, edukacji, polityki, mediów i kultury, do związków i stowarzyszeń, a także do wolontariuszy pracujących na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
 • Szczególną uwagę zwracamy na dzieci i młodzież, twórców przyszłości.

Nasze zadania

 • Nasze oferty i usługi są aktualne i nastawione na przyszłość.
 • Oferujemy je w sposób bliski obywatelom, możliwy do sfinansowania i pozbawiony barier.
 • Nasze zasoby wykorzystujemy w sposób racjonalny.
 • W zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej realizujemy działania będące wzorem dla innych i dopasowujemy je nieustannie do wymogów zrównoważonego rozwoju.
 • Zarządzanie jakością pomaga nam w krytycznej ocenie naszych działań.
 • W naszą pracę angażujemy partnerów i zdobywamy propagatorów z kręgów gospodarki, nauki, edukacji, polityki, mediów, kościoła oraz społeczeństwa.
 • Nasze własne placówki edukacyjne są równocześnie miejscami spotkań i ośrodkami kształcenia. Międzynarodowa współpraca, szczególnie z bezpośrednimi sąsiadami, jest bez przerwy kontynuowana i rozbudowywana.