Lanu - Normale Ansicht

Ochrona

Różnorodne projekty i akcje służą ochronie typowej flory i fauny Saksonii i przyczyniają się do zachowania wyjątkowego krajobrazu kraju związkowego.

 

Zakup gruntów

 

Saska Fundacja Przyrody i Środowiska (LaNU) kupuje istotne dla ochrony przyrody tereny, aby chronić, utrzymywać oraz pielęgnować naturę i krajobraz.

Informacje na temat poszczególnych obszarów znajdziesz na mapie przeglądowej na mapie przeglądowej.

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

Publikationen