Lanu - Normale Ansicht

Gatunki owadów w Saksonii

Platforma informacyjna o 25 tysiącach owadów – zapraszamy do współpracy!

Rok 2010 był rokiem różnorodności biologicznej. Z tej okazji Fundusz Ochrony Środowiska Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) oraz grupa robocza ds. entomologii przy NABU rozpoczęły projekt „Gatunki owadów w Saksonii”.

Projekt stanowi m.in. kamień węgielny pod cyfrową platformę informacyjną o około 25 tysiącach gatunków owadów w Saksonii, przedstawiającą tę najbogatszą gatunkowo grupę organizmów.

Już od samego początku istnieje możliwość współdziałania pod adresem www.insekten-sachsen.de.

To oferta dla wszystkich badaczy, pomocników-wolontariuszy dbających o ochronę przyrody, ale i uczniów, studentów i wszystkich, których interesuje ta tematyka.

Kontakt

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt