Lanu - Normale Ansicht
Kształtowanie krajobrazu pokopalnianego w Zeißholz

Istniejąca tu niegdyś kopalnia odkrywkowa, przynależąca do opuszczonych terenów kopalnianych, leży w regionie Sächsisch-Niederlausitzer Heideland. Na zlecenie Funduszu Ochrony Środowiska LaNU, Biuro Inżynierskie Planowania Krajobrazu i Obiektów opracowało nowe zagospodarowanie obszaru zaśmieconego obcymi osadami.

Nowe, bliskie naturze zagospodarowanie krajobrazu, prowadzone we współpracy z sąsiadującą firmą Grauwacke GmbH, zostało zakończone w roku 2012. Stos kamieni, biotop skalny z szarogłazu i staw oferują zwierzętom optymalne warunki bytowe. Do obszaru będącego doskonałym punktem obserwacji przyrody można z łatwością dotrzeć nowo wybudowaną siecią dróg.

Pomostem na sąsiednie torfowisko Dubringer Moor jest leśna polana utworzona przez terenową grupę NABU z Wittichenau, która służy też utrzymaniu ponownie przybyłych gatunków zamieszkujących otwarte tereny. Dalsze tereny otwarte są wykorzystywane do naturalnego wypasu owiec.

Znaczenie dla ochrony przyrody wynika ze złożoności istniejących na tym terenie biotopów.

Są to np. bagnisty las sukcesyjny, obszar ziołorośli, wilgotny las liściasty i niecka pokopalniana. Las sukcesyjny był niegdyś obszarem kopalnianym, który w międzyczasie porosły brzozy. Na wolnych obszarach występują sadziec i trzcina pospolita. Las liściasty składa się głównie z czarnych olsz i jesionów. Na wolnych przestrzeniach rosną rośliny lubiące wilgoć, jak np. komosa strzałkowata i rozchodnik. Wypełnione wodą zagłębienia pokopalniane porastają wełnianki pochwowate, torfowce, bagno zwyczajne i grzybienie.

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił długotrwałą ochronę występującej na nich przyrody.

 

 

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

Linki do dalszych stron