Lanu - Normale Ansicht

Stacja hodowli perłoródki rzecznej

Perłoródka rzeczna to silnie zagrożony gatunek w całej Europie, wpisany na niemiecką Czerwoną Listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Ostatnie trzy populacje w Saksonii można znaleźć w Vogtland. Osiągnęły one jednak taki wiek, który nie zapewnia już naturalnego rozwoju populacji.

Aby uratować perłoródkę rzeczną w rejonie styku trzech obszarów, Bawarii, Czech i Saksonii, od lat z powodzeniem prowadzona jest półnaturalna hodowla. W 2006 roku także w Saksonii udało się przenieść do naturalnego środowiska pierwsze młode perłoródki. Aby z powodzeniem kontynuować te wysiłki, niezbędne było natychmiastowe utworzenie stacji hodowlanej.

Zakupiona w 2007 roku stara zagroda chłopska w Raunerbachtal została uznana przez lokalnych decydentów za wyjątkowo odpowiednią do tego celu ze względu na bliskość sąsiadującego strumienia (punktu poboru wody) i infrastrukturalnych powiązań. Na ich prośbę została ona zakupiona przez Fundusz Ochrony Środowiska LaNU.

16 maja 2012 ukończono „sadz na ryby”, czyli pierwszy etap budowy, przekazano go władzom powiatu Vogtland i rozpoczęto hodowlę.

Woda potrzebna do hodowli zainfekowanych pstrągów strumieniowych, na których rozwijają się glochidia, pompowana jest ze strumienia Raunerbach i doprowadzana z powrotem za pośrednictwem odpowiednich filtrów.

Aby odgrodzić obszary wykorzystywane na terenie zlewni potoków, zakupione zostały kolejne, przyległe powierzchnie na obszarze HFF „Raunerbach i Haarbachtal”. W ten sposób nadano im status ochrony rangi europejskiej.

Utrzymanie i rozwój:

W celu utrzymania populacji perłoródki rzecznej w Vogtland, dnia 18.01.2012 zawarte zostało porozumienie o współpracy między powiatem Vogtland, związkiem wędkarzy Anglerverband Südsachsen e.V., związkiem na rzecz parku przyrody Naturpark Erzg./Vogtl. oraz centrum przyrody Natur- und Umweltzentrum Vogtland e.V. (NUZ).

Celem jest utrzymanie istniejących populacji i kontrola jakości wód (związek wędkarzy), realizacja projektów służących poprawie jakości wód (park przyrody), prowadzenie hodowli półnaturalnej (powiat Vogtland) w stacji hodowlanej (LaNU-NSchF) oraz działalność promocyjna i edukacja przyrodnicza (NUZ).

Poprzez nabywanie terenów oraz dzięki już podjętym i przyszłym krokom, przetrwanie perłoródki rzecznej, stabilizacja i odmłodzenie populacji mają zostać długotrwale zapewnione.

Dr. Franziska Jecke

Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 55
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

Aktualności

Do pobrania

Bestellformular Brettspiel Flußperlmuschel

PDF (70.4KB)