Lanu - Normale Ansicht
Verschoben in 2021: Fachgespräch zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz: Prozesschutz und Waldentwicklung

Verschoben in 2021: Fachgespräch zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz: Prozesschutz und Waldentwicklung

Přesunut do r. 2021: Odborný seminář o Českosaském Švýcarsku: Ochrana procesů a rozvoj lesů

Am:

Das Fachgespräch wird aufgrund der bestehenden epidemiologischen Situation in das Jahr 2021 verschoben. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Vielen Dank für ihr Verständnis.


Das Fachgespräch wird sich folgenden Themen widmen:

Nach vielen Jahren aktiver Waldpflege in beiden Nationalparks des Elbsandsteingebirges traten
mit extremen Dürrejahren seit 2018 plötzliche und umfassende Veränderungen in den Wäldern auf.

Durch Witterungsextreme begünstigt, brachte eine Massenvermehrung des Buchdruckers vor allem
die früheren Fichtenforste zum Absterben. Wie geht es nun weiter mit den Wäldern insgesamt?

Welche Erfahrungen gibt es in anderen Nationalparks? Welche Chancen bietet diese Situation der Natur?


Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni přesunout odborný seminář
do roku 2021. Přesný termín konání bude zveřejněn s dostatečným časovým předstihem.
Děkujeme za pochopení.


Odborný seminář se bude věnovat těmto tématům:

Po mnoha letech aktivní péče o lesy v obou národních parcích Labských pískovců nastávají od roku 2018
v důsledku extrémně suchých let náhlé a rozsáhlé změny.

Především klimaticky podmíněný masový nárůst populace kůrovce zapříčiňuje rychlé odumírání dříve rozsáhlých smrkových lesů. Co bude s lesy dál?

Jaké zkušenosti mají v jiných národních parcích? Jaké příležitosti se touto situací přírodě nabízejí?

Peter Bouška

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Begegnungs- und Bildungsstätte

+49 (0)35022 - 502 52
+49 (0)35022 - 502 33
Email senden

Diese Veranstaltung kann nicht online gebucht werden.

Diese Veranstaltung ist bereits beendet.

Partner