Lanu - Normale Ansicht

„Pełna życia rzeka Luppe”

Projekt realizowany w ramach krajowego programu Różnorodność Biologiczna

Od 25.06.2012 do 30.04.2018

 

Miasto Lipsk i zrzeszenie NABU Landesverband Sachsen e.V. rozpoczęły wspólny, duży projekt o nazwie „Pełna życia rzeka Luppe: Atrakcyjne krajobrazy zalewowe arterią Lipska – biologiczna różnorodność podnosi jakość życia miasta”. W związku z nim Bundesamt für Naturschutz (BfN, Federalny Urząd Ochrony Środowiska) zatwierdził wniosek pomocy dla krajowego programu „Różnorodność biologiczna”. Także Fundusz Ochrony Środowiska Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) wspiera projekt sumą 150 000 euro.

Obszar projektu położony jest na północnym zachodzie Lipska i w niewielkiej części obejmuje przylegające od strony zachodniej tereny Północnej Saksonii (Schkeuditz). Obszar jest ukształtowany przez historyczny bieg rzeki Luppe z jej odnogami, rozgałęzieniami i kanałami na północno-zachodnich terenach zalewowych Lipska. Obszar ten służy miastu i jego mieszkańcom za miejsce odpoczynku, w którym można odetchnąć świeżym powietrzem, ale i za „magazyn” dwutlenku węgla. Może też mieć duże znaczenie jako reżim powodziowy. Poprzez podjęcie wielu środków w celu ujawnienia stanu faktycznego, uzdrowienia i renaturyzacji wód płynących, jakość wód znacząco wzrosła, jednak nadal brakuje odpowiedniej dynamiki aluwialnej. W tym kontekście dla rzeki Luppe opracowano pomysł takiego ponownego ukształtowania wód płynących, aby w środowisku tym mogły zaistnieć typowe dla obszarów zalewowych powiązania i struktury biotopowe.

W realizacji projektu uczestniczą naukowcy uniwersytetu w Lipsku i innych zrzeszeń przyrodniczych.

Kontakt

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt