Lanu - Normale Ansicht

Bad Gottleuba / Obszary powodziowe

Obszar projektuPowiat Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ZakupPaździernik 2009
Powierzchnia7,73 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)
Powierzchniowy pomnik przyrody (PPP)
OpiekaMiejscowe gospodarstwo rolne

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Teren obejmuje w większości obszary zalewowe rzeki Gottleuba i należy do habitatu flory i fauny „Gottleubatal und angrenzende Laubwälder”. Z tego względu teren znajduje się pod specjalną ochroną rangi europejskiej.

 

Celem jest niezakłócone i naturalne wspieranie rozwoju bezpośrednich obszarów brzegowych rzeki Gottleuba. Na szczególną uwagę na tym terenie zasługują olchowo-jesionowe lasy i użytki zielone obszarów zalewowych, a także płaskie łąki kośne. Głowacz białopłetwy, wydra, nocek duży, mopek, podkowiec mały i modraszek nausitous należą do ściśle chronionych gatunków występujących na tym obszarze.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił długotrwałą ochronę występującej na nich przyrody.

 

Utrzymanie i rozwój:

Wraz z kupnem terenu, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU wsparł projekt „Realizacja koncepcji utrzymania i rozwoju naturalnie zmodyfikowanych odcinków obszarów zalewowych wybranych potoków płynących w górach średniej wysokości Rudaw Wschodnich”. Projekt ten uwzględnia specjalistyczne wsparcie w zakresie ochrony przyrody, dokumentację i ocenę rozwoju zmodyfikowanych odcinków wód płynących. Celem było ustalenie, jak należy rozsądnie postępować z ponownie utworzonymi strukturami obszarów zalewowych z punktu widzenia ochrony przyrody.

 

Duży problem stanowi zwalczanie neofitów (czyli roślin napływowych, które nie występowały wcześniej w Niemczech) występujących na powierzchni żwirowej. We współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie opracowano w tym celu plany pielęgnacji biotopów i krajobrazu. Na badanym terenie występuje przede wszystkim rdestowiec ostrokończysty. Jego obecność ma zostać ograniczona przez wyrywanie sadzonek.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt