Lanu - Normale Ansicht

Bockwitz / Teren pokopalniany

Obszar projektuPowiat Lipsk
ZakupGrudzień 2001
Powierzchnia475,09 ha
Status
Obszar ochrony przyrody (OOP)
habitat flory i fauny (HFF)
Special Protected Area (Obszar pod specjalną ochroną, SPA)
OpiekaStacja ekologiczna Borna-Birkenhain e.V.

Znaczenie dla ochrony przyrody:

na mocy rozporządzenia, po zamknięciu kopalni odkrywkowej obszar został pozostawiony swojej naturalnej sukcesji. Dzięki temu mogły rozwinąć się tu różne rodzaje biotopów, stanowiące środowisko licznych gatunków zwierząt i roślin. Takie gatunki, jak dziewięćsił pospolity, kruszczyk błotny, nicennica drobna i goździk kosmaty, porastają ten teren ukształtowany przez różne stadia sukcesji. Dzięki istnieniu sieci biotopów, rejon Bockwitz może pochwalić się awifauną liczącą ok. 180 gatunków, do której należą m.in. brzegówka zwyczajna, rybołów zwyczajny, bąk zwyczajny i białorzytka zwyczajna, kobuz, kukułka zwyczajna, błotniak stawowy, trznadel zwyczajny i trzciniak zwyczajny, żuraw zwyczajny i od niedawna czapla purpurowa.

Jesienią każdego roku rozgrywa się tu imponujący spektakl przyrodniczy, kiedy dzikie gęsi z północy szukają miejsca na odpoczynek przed dalszą podróżą na południe.

 

Prawie jedną trzecią terenu stanowią dziś wody. Należące do nich stawy, bajorka i podmokłe łąki tworzą nowe środowiska dla grzebiuszek ziemnych, rzekotek drzewnych i traszek grzebieniastych.

 

Oprócz jezior i łąk teren porastają też lasy złożone z drzew zasadzonych 15-20 lat temu. Z powodu oberwań i erozji Bockwitz dysponuje dziś (w dużej mierze) bardzo ubogimi w próchnicę glebami, w których prawie nie zachodzą procesy biologiczne. Regeneracja podłoża następuje poprzez nieustającą, naturalną retrogresję i nowe kolonizacje. Ze względu na szczególną strukturę krajobrazu, obszar ten jest badany przez wiele instytutów naukowych na zlecenie Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV).

 

Teren ten, jako jeden z największych obszarów ochrony przyrody w Saksonii, uznany za HFF oraz SPA, posiada specjalny status ochrony rangi europejskiej.

 

Poprzez zakup terenów Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałe utrzymanie i rozwój pod kątem ochrony środowiska.

Utrzymanie i rozwój:

Obszar ochrony przyrody „Bockwitzer See” dysponuje siecią pieszych ścieżek, która w międzyczasie została częściowo udostępniona dla spacerowiczów i rowerzystów. Stacja ekologiczna Borna-Birkenhain oferuje regularne, zorganizowane wyprawy z przewodnikiem.

 

Zgodnie z zaleceniami planu zarządzania, dziś, po zmianie rozporządzenia z mocą ustawy, duża część powierzchni jest przeznaczona do wypasania dzikich koni. Dzięki kontrolowanemu, ekstensywnemu i całorocznemu wypasaniu, występujące tu gatunki i środowiska są chronione i dalej rozwijane. Powstaje krajobraz półotwarty, z zadrzewionymi wysepkami.

 

Ponieważ dzikie konie, z wyjątkami, nie są dokarmiane w porze roku ubogiej wegetatywnie, czyli między listopadem a marcem, zjadają w tym czasie nieco mniej smakowite części roślin. W ten sposób dochodzi do skutecznego ograniczenia liczby roślin drzewiastych, co pomaga w zachowaniu półotwartego charakteru krajobrazu.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt