Lanu - Normale Ansicht

Borna / Liebschützberg

Obszar projektuPowiat Nordsachsen
ZakupLipiec 2010
Powierzchnia2,88 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Tereny są położone na chronionym obszarze „Döllnitz und Mutschener Wasser”, dlatego podlegają specjalnej ochronie rangi europejskiej.

W nadrzecznych lasach olchowo-jesionowych i naturalnych wodach płynących znajdują się wartościowe środowiska dla szczególnie chronionych zwierząt, bobra i wydry.

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę. 

 

Utrzymanie i rozwój:

Obszar jest utrzymywany i rozwijany jako las naturalny. Ponadto planowane jest utworzenie naturalnych komórek leśnych.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt