Lanu - Normale Ansicht

Brösen / Staw Giksteich

Obszar projektuPowiat Mittelsachsen
ZakupPaździernik 2001
Powierzchnia6,32 ha
Status
Obszar ochrony przyrody (OOP)
Habitat flory i fauny (HFF)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)
Special Protected Area (Obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Opiekamiejscowa społeczność rolnicza

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Tereny te leżą na obszarze ochrony przyrody „Kirstenmühle/Schanzenbachtal” i charakteryzują się rozdrobnioną mozaiką z lasami bukowymi, łąkami, wodami i nabrzeżami. Szczególną uwagę zwraca duża liczba martwych drzew. Staw Giksteich, niegdyś staw młyński, oraz sąsiadujący potok Schanzenbach to środowisko wielu ważnych gatunków płazów, np. salamandry plamistej, żaby jeziorkowej, żaby moczarowej i żaby dalmatyńskiej.

 

Teren stanowi doskonały obszar polowań dla wielu gatunków nietoperzy, jak borowiec wielki, nocek rudy i gacek brunatny. Od wielu lat jest to także środowisko życia bobrów. W roku 1999 udowodniono istnienie 66 gatunków ptaków niemigrujących, w tym kani rudej, kani czarnej, puszczyka zwyczajnego i uszatki zwyczajnej. Stwierdzono nawet możliwość wylęgu pójdźki zwyczajnej. Puste skały porastają m.in. wrzosy, kostrzewa owcza, jastrzębiec i smółka.

 

Ponieważ teren zarejestrowany jest jako habitat fauny i flory „Muldentäler oberhalb des Zusammenflusses”, posiada specjalny status ochrony rangi europejskiej.

 

Poprzez zakup terenów Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałe utrzymanie i rozwój pod kątem ochrony środowiska.

 

Utrzymanie i rozwój:

Obszar użytków zielonych o powierzchni ok. 1 ha został wydzierżawiony lokalnej społeczności rolniczej do ekologicznych działań rolniczych.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt