Lanu - Normale Ansicht

Diera-Zehren / Podmokła łąka

Obszar projektuPowiat Meißen
ZakupLuty 2006
Powierzchnia3,24 ha
Status
Ochrona biotopu (§26 SächsNatSchG)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Obejmujące cały kraj związkowy mapowanie chronionych biotopów w Saksonii wykazuje na tym terenie obecność podmokłych łąk bogatych w sitowie i turzyce, trzciny, turzyce wysokie i ziołorośla. Na obszarach podmokłych można zaobserwować rozwój łęgowego lasu olchowego. Ten wilgotny biotop stanowi istotny element sieci biotopów położonej wzdłuż potoku „Wölkisches Wasser”.

 

Z punktu widzenia ochrony gatunków to bardzo ważny obszar, dzięki licznemu występowaniu zagrożonych gatunków ptaków, jak bekasik, pliszka siwa i potrzos zwyczajny, które wykorzystują ten teren jako miejsce odpoczynku. Obecność tych ptaków wynika z licznego występowania różnych gatunków płazów (np. traszki grzebieniastej, żaby dalmatyńskiej i ropuchy zielonej) w powiecie Meißen.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił długotrwałą ochronę występującej na nich przyrody

 

Utrzymanie i rozwój:

Obszar leży wśród rolniczego krajobrazu Lommatzscher Pflege i w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Naundorf.

 

Dla zachowania i rozwoju biotopu wilgotnego, niższy organ ochrony przyrody powiatu Meißen opracował zalecenia co do pielęgnacji i rozwoju, które mają być realizowane stopniowo w kolejnych latach.

 

W ramach działań wyrównawczych do budowy gazociągu OPAL, wiosną 2011 roku, na wyżej położonych peryferiach terenu, zasadzonych zostało 28 wysokopiennych drzew owocowych starych i lokalnych gatunków.

 

Aby utrzymać otwartość powierzchni, łąka jest koszona raz, dwa razy do roku.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt