Lanu - Normale Ansicht

Gnandstein / Łąka z dzikim sadem

Obszar projektu
Powiat Lipsk
ZakupGrudzień 2005
Powierzchnia1,49 ha   
StatusOchrona biotopu (§26 SächsNatSchG)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Łąka usiana jest niewieloma, przeważnie starymi, spróchniałymi, wysokopiennymi drzewami owocowymi. W zachodniej części terenu dominują wiśnie i śliwy, a pośrodku królują prawie wyłącznie drzewa wiśniowe. Na północnym zachodzie, oprócz wiśni, rosną także jabłonie i grusze.

 

Dzikie sady należą do najbogatszych gatunkowo środowisk naszego regionu. Najczęściej występują tam małe zwierzęta, jak pająki i owady oraz najróżniejsze gatunki ptaków. W Gnandstein stwierdzono także występowanie licznych skupisk nietoperzy.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił długotrwałą ochronę występującej na nich przyrody.

 

Utrzymanie i rozwój:

Użytki zielone wykorzystywane są częściowo do wypasu owiec i są koszone na paszę.

 

W ramach działań wyrównawczych względem budowy autostrady A7, AS Rathendorf-AS Frohburg, na obszarze tym planowane jest zasadzenie ok. 100 drzew. Chodzi tu o wysokopienne, stare, typowe dla regionu gatunki, a także gatunki dzikich owoców. Celem jest utrzymanie krajobrazu i jego charakteru, a także utworzenie nowych środowisk.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt