Lanu - Normale Ansicht

Graupzig / Staw Burgstädtelteich

Obszar projektuPowiat Meißen
ZakupCzerwiec 2011
Powierzchnia1,25 ha
Status
Powierzchniowy pomnik przyrody (PPP)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Habitat flory i fauny (HFF)
OpiekaOsoba prywatna

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Zakupione tereny składają się z drobnych zbiorników wodnych o bogatej strukturze, stawu „Burgstädtelteich” oraz okalających obszarów leśnych. Stary las z charakterystycznymi dla tego terenu, rodzimymi gatunkami drzew, jak buki, lipy szerokolistne i drobnolistne oraz dęby, stanowi środowisko życia licznych zwierząt chronionych, np. mopka.

Ponieważ obszar jest częścią powierzchniowego pomnika przyrody „Burgstädtel” i leży w habitacie fauny i flory „Täler südöstlich Lommatzsch”, podlega specjalnej ochronie rangi europejskiej.

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę.

 

Utrzymanie i rozwój:

Dla zabezpieczenia i ulepszenia istniejących, wartościowych struktur biotopowych, realizowane będą zalecenia planu zarządzania. Ponieważ staw Burgstädtelteich stanowi ważne miejsce lęgowe płazów i masowe tarlisko na obszarze ubogim w wody stojące, w przyszłości będzie on utrzymywany bez populacji ryb.

Dla utrzymania habitatów łownych i letnich legowisk mopków ważne są ochrona i zachowanie drzew liściastych, a także martwych drzew na obszarach leśnych.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt