Lanu - Normale Ansicht

Koselitz / Ulbrichtstöcke

Text einfügen ...Text einfügen ...
Obszar projektuPowiat Meißen
ZakupLipiec 2009
Powierzchnia0,64 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)
Powierzchniowy pomnik przyrody (PPP)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Teren znajduje się w dorzeczu rzeki Große Röder. Dominują w nim naturalne krajobrazy zalewowe z lasami nadrzecznymi i podmokłymi łąkami. Ponieważ na terenie tym znajdują się środowiska życia rzadko występujących zwierząt i roślin, stanowi on część habitatu flory i fauny „Biberschongebiet Ulbrichtstöcke” oraz powierzchniowego pomnika przyrody „Große Röder unterhalb Großenhain”.

 

Warte podkreślenia jest przede wszystkim występowanie bobra i wydry. Teren stanowi wieloletni punkt skrzyżowania szlaków turystycznych, dlatego jest ważnym środowiskiem życia.

 

Poprzez zakup terenów Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałe utrzymanie i rozwój pod kątem ochrony środowiska.

 

Utrzymanie i rozwój:

Użytki zielone są regularnie pielęgnowane. Dawna trafostacja ma zostać przekształcona w miejsce przystosowane dla gatunków zwierząt zamieszkujących budynki, np. nietoperzy.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt