Lanu - Normale Ansicht

Kulkwitz / Kulkwitzer Lachen

Obszar projektuPowiat Lipsk
ZakupCzerwiec 2003
Powierzchnia32,11 ha
Status
Obszar ochrony przyrody (OOP)
Habitat fauny i flory (HFF)
OpiekaNABU Landesverband Sachsen e.V.

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Obszar Kulkwitzer Lachen jest położony na terenie osuwisk pokopalnianych. W dzisiejszym krajobrazie pokopalnianym powstały podmokłe obszary, zależne od stanu wód w danym sezonie. Doprowadziło to do utworzenia zarówno stref bagnistych, jak i z otwartą wodą.

Dzięki takim warunkom obszar stanowi ważne środowisko i miejsce odpoczynku dla ptaków śpiewających, szponiastych i innych zagrożonych gatunków zwierząt, m.in. dla traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego, bączka zwyczajnego, kropiatki, gąsiorka i trzciniaka zwyczajnego.

 

W przypadku roślin warto wspomnieć o rzęsie trójrowkowej i jaskrze. Oba te gatunki wpisane są na Czerwoną Listę zagrożonych paprotników i roślin nasiennych Saksonii.

Ponieważ teren leży na obszarze habitatu flory i fauny, posiada specjalny status ochrony rangi europejskiej.

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił długotrwałą ochronę występującej na nich przyrody.

 

Utrzymanie i rozwój:

Aby utrzymać prawidłową strukturę obszaru, jest on dorocznie koszony. Jest na nim wypasane także szkockie bydło górskie.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt