Lanu - Normale Ansicht

Moritzburg / Łąki nad kanałem

Obszar projektuPowiat Meißen
ZakupStyczeń 2007
Powierzchnia2,07 ha   
StatusObszar ochrony przyrody (OOP),
obszar ochrony krajobrazu (OOK)
OpiekaNABU Naturschutzinstitut Dresden (NSI)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Zakupiony przez LaNU teren leży na obszarze ochrony przyrody „Kutschgeteich Moritzburg”. Intensywna pielęgnacja i opieka nad łąką ma przyczynić się do zachowania i rozwoju skupisk orchidei.

Na rozlegle wykorzystywanym, wilgotnym użytku zielonym, będą przywracane i stabilizowane populacje kukułki szerokolistnej i kukułki plamistej.

Łąki kanałowe Moritzburg stanowią środowisko dla licznych gatunków zwierząt i roślin (np. jastrzębca gronkowego, kosaćca syberyjskiego, pachnicy dębowej i zaskrońca zwyczajnego). Wiele żyjących tam roślin i zwierząt wpisanych jest na Czerwoną Listę Niemiec i Saksonii. Podmokłe łąki stanowią wartościowe środowiska szczególnie pod względem fauny.

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę.

 

Utrzymanie i rozwój:

Za opiekę nad łąkami kanałowymi Moritzburg odpowiada Naturschutzinstitut (NSI) Dresden. Łąki są koszone raz do roku.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt