Lanu - Normale Ansicht

Pratzschwitz / Wesenitz

Obszar projektuPowiat Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ZakupStyczeń 2010
Powierzchnia1,76 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Zakupiony przez Fundusz Ochrony Środowiska LaNU teren łąkowy stanowi część habitatu flory i fauny „Wesenitz unterhalb Buschmühle” i podlega specjalnej ochronie rangi europejskiej. Na tym chronionym obszarze żyją szczególnie zagrożone gatunki roślin i zwierząt, np. bóbr.

 

Poprzez zakup terenów Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałe utrzymanie i rozwój pod kątem ochrony środowiska.

 

Utrzymanie i rozwój:

Łąka jest koszona dwa razy w roku i wypasane są na niej owce.

 

Ponadto zasadzono wierzby ogłowione i wiązy szypułkowe we współpracy z organizacją Sächsische Landsiedlung (SLS) w ramach działań zastępczych. Celem jest utworzenie płaskiej łąki kośnej, ograniczając występowanie bylin i pokrzyw (dzięki wypasowi owiec).

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt