Lanu - Normale Ansicht

Prossen / Mur kamienny i las

Obszar projektuPowiat Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ZakupPaździernik 2002
Powierzchnia8,69 ha
Status
Park krajobrazowy (PK)
Habitat flory i fauny (HFF)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)
OpiekaPrzedsiębiorstwo państwowe
Sachsenforst / Administracja parku narodowego Sächsische Schweiz

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Obszar jest porośnięty lasem mieszanym bogatym w gatunki i martwe drewno. Leży on w strefie A parku narodowego Sächsische Schweiz. Zgodnie ze skalą hemerobii, las mieszany został oceniony jako naturalny w 90 procentach i naturalny warunkowo w 10 procentach. Hemerobia określa wpływ człowieka na ekosystem. W ten sposób ustalane są obszary krajobrazu o wysokim stopniu naturalności, których wegetacja podlega stosunkowo niewielkiemu wpływowi człowieka.

 

Nabytą ziemię odgradza na południu kamienny mur, który stanowi środowisko dla licznych zwierząt, m.in. łasic, padalców, ropuch, myszy, bombusów lub dzikich pszczół. Obszar jest zaklasyfikowany m.in. jako habitat flory i fauny, dlatego podlega specjalnej ochronie rangi europejskiej.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę.

 

Utrzymanie i rozwój:

Celem jest niezakłócony rozwój naturalnych i bliskich naturze biocenoz. Każda ingerencja pielęgnacyjna wpłynęłaby negatywnie na tę naturalność (tj. struktura wieku, utrata starych drzew). Obszar podlega ochronie procesów ekosystemowych, która wyklucza zagospodarowanie leśne. Podejmowane są wyłącznie działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa (np. naprawy muru kamiennego).

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt