Lanu - Normale Ansicht

Reibitz / „Chatka myśliwska”

Obszar projektuPowiat Nordsachsen
ZakupStyczeń 2005
Powierzchnia8,08 ha
Status
Powierzchniowy pomnik przyrody (PPP)
Habitat flory i fauny (HFF)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)
Ochrona biotopu (§26 SächsNatSchG)
OpiekaMiejscowa spółdzielnia rolnicza
Przedsiębiorstwo państwowe Sachsenforst / Obszar leśny Taura

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Zakupione tereny składają się z obszarów leśnych i łąk. Obszar leśny składa się z licznych małych biotopów, w tym z olchowego lasu łęgowego i małych zbiorników wodnych. To właśnie tu bobry znalazły dla siebie optymalne środowisko.

Ponadto teren leży na obszarze habitatu flory i fauny, posiada więc specjalny status ochrony rangi europejskiej. Aby dalej rozbudowywać sieć biotopów tego terenu, zakupiono łąkę, za którą mają pójść kolejne nabytki.

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę.

 

Utrzymanie i rozwój:

Łąka została wydzierżawiona lokalnej spółdzielni rolniczej, która pielęgnuje ją w sposób ekologiczny. W celach opieki nad obszarami leśnymi podpisano umowę z przedsiębiorstwem państwowym Sachsenforst / Obszarem leśnym Taura.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt