Lanu - Normale Ansicht

Schellerhau / Łąki Weißeritz

Obszar projektuPowiat Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ZakupLuty 2008
Powierzchnia0,30 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)
Obszar ochrony przyrody (OOP)
Ochrona biotopu (§26 SächsNatSchG)
OpiekaMiejscowe gospodarstwo rolne

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Zakupiony teren stanowi część większego kompleksu łąk położonych na jałowych, kwaśnych ziemiach wokół Schellerhau. Ponieważ teren stanowi część habitatu flory i fauny, posiada specjalny status ochrony rangi europejskiej.

 

Na obszarze dominują łąki bogate gatunkowo i wartościowe z punktu widzenia ochrony przyrody. Łąki górskie, obszary trawiaste zdominowane przez bliźniczkę, a także podmokłe łąki bogate w sitowie i turzyce tworzą złożone środowisko dla rzadko występujących i zagrożonych roślin i zwierząt.

 

Łąki te są szczególnie chronionymi biotopami zgodnie z §26 SächsNatSchG. Poprzez zakup terenów Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałe utrzymanie i rozwój pod kątem ochrony środowiska.

 

Utrzymanie i rozwój:

Dla zabezpieczenia biotopów niezwykle ważne są utrzymanie i rozwój bogatych w gatunki łąk górskich, obszarów trawiastych zdominowanych przez bliźniczkę i podmokłych łąk poprzez ekstensywne zagospodarowywanie.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt