Lanu - Normale Ansicht

Weißbach / Łąka-biotop

Obszar projektuPowiat Erzgebirge
ZakupMarzec 2005
Powierzchnia8,33 ha
Status
Ochrona biotopu (§26 SächsNatSchG)
OpiekaLandschaftspflegeverband Zschopau/ Flöhatal e.V. (LPV)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Teren leży na dawnym obszarze zlewiskowym, został wpisany na mapę saskich biotopów i graniczy z powierzchniowym pomnikiem przyrody (PPP) „Tiefer Teich” („Głęboki Staw”). PPP „Tiefer Teich” to ważny habitat ziołorośli, szuwarów i turzyc wysokich, który uzupełnia podmokła łąka porośnięta wierzbami. Właścicielem jest NABU. Zakup łąki biotopowej przez Fundusz Ochrony Środowiska LaNU gwarantuje odpowiednią ochronę pomnika przyrody.

 

Na łące biotopowej znajduje się dziki sad na łące świeżej, obszar pochyły, jałowy i suchy, a także umiarkowanie żyzna świeża łąka i łąka porośnięta ziołami z kilkoma fragmentami podmokłymi. Do obszaru należy także teren zalesiony o powierzchni ok. 1,5 ha. Łąka jest w większości otoczona kilkoma rzędami zarośli.

 

Ponieważ obszar ten jest dobrze ukształtowany, na świeżych łąkach rozwinęły się liczne gatunki. Chroniona jest duża liczba gatunków (np. rajgras wyniosły, przytulia pospolita, dzwonek rozpierzchły, pępawa dwuletnia i bliźniczka psia trawka), które w przeciwnym razie zostałyby zniszczone przez sąsiadującą intensywną działalność rolniczą.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę.

 

Utrzymanie i rozwój:

Istnieje także porozumienie ze związkiem ochrony przyrody LPV Zschopau/ Flöhatal e.V.

 

W ramach działań wyrównawczych względem budowy pobliskiego supermarketu, zasadzono 20 nowych drzew owocowych w dzikim sadzie. Ponadto pielęgnowane są obecne na tym terenie zarośla, wartościowe pod kątem ochrony przyrody.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt