Lanu - Normale Ansicht

Wellaune / Mokradła

Obszar projektuPowiat Nordsachsen
ZakupSierpień 2005
Powierzchnia19,44 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Powierzchniowy pomnik przyrody (PPP)
OpiekaMiejscowe gospodarstwo rolne
Opiekun obszaru / Osoby prywatne

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Teren charakteryzuje się rzadko występującymi strukturami krajobrazu. Został on uznany za habitat flory i fauny, dlatego posiada specjalny status ochrony rangi europejskiej.

 

Łańcuch stawów służy za środowisko dla najróżniejszych gatunków płazów i za tarlisko. Korzystają z niego m.in. ropucha szara, ropucha paskówka, ropucha zielona i grzebiuszka ziemna, a także rzekotka drzewna i żaba zielona. Możliwe jest występowanie kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Ten wilgotny i podmokły teren jest szczególnie wartościowy dzięki lasowi łęgowemu, wodom płynącym i różnym obszarom źródlanym. Potencjalnymi mieszkańcami habitatu są bobry łabskie, wydry, łabędzie, kaczkowate, chruściele i sieweczki rzeczne. Na obszarze tym ptaki wodne i błotne mogą odpocząć i przezimować.Teren ten stanowi też doskonały obszar zdobywania pożywienia i obszar łowny dla ptaków.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę.

 

Utrzymanie i rozwój:

Po powodzi w 2002 roku i ze względu na ponowne ryzyko zalania, administracja ds. ochrony przed powodzią (Landestalsperrenverwaltung) Saksonii tworzy kontrolowany polder, obejmujący łączną powierzchnię 1436 ha i maksymalną ilość wody wynoszącą 15 mln m³.

 

Celem jest rozdzielenie odpływu oraz utrzymanie wód na niskim poziomie w niecce i polderze podczas zdarzeń powodziowych.

 

Realizacja działań w ramach ochrony przeciwpowodziowej dotyczy także obszaru Wellaune. Ustawiona ma zostać ściana chroniąca przed powodzią o długości 815 metrów.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt