Lanu - Normale Ansicht

Wölkau / Fließgraben

Obszar projektuPowiat Nordsachsen
ZakupLipiec 2001
Powierzchnia5,16 ha
Status
Powierzchniowy pomnik przyrody (PPP)
Habitat flory i fauny (HFF)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Zakup terenów wzdłuż potoku Fließgraben przez Fundusz Ochrony Środowiska LaNU (obszar ochrony krajobrazu „Leinetal” oraz powierzchniowe pomniki przyrody „Fuchsbusch”, „Erlbusch”, „Fließgraben am Kämmereirand”) ma zapewnić długotrwały rozwój systemu biotopów wzdłuż zbiornika. Teren charakteryzuje złożona struktura habitatów.

Uwagę należy zwrócić na las nadrzeczny, podmokłą łąkę i po części zachowany, pierwotny przebieg potoku Fließgraben, a także przyległy staw, w którym występują liczne skupiska sitowia i turzyc.

Z florystycznego punktu widzenia istotne jest występowanie zawilca gajowego, ziarnopłona wiosennego i pierwiosnka lekarskiego. Swoje środowisko mają tu także liczne gatunki zwierząt, jak jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodna, traszka zwyczajna, kania ruda i czarna, pustułka zwyczajna, ryjówka aksamitna oraz kilka populacji nietoperzy. Zaobserwować można także pewne gatunki ważek, m.in. szablaka krwistego i łunicę czerwoną.

 

Ponadto teren został uznany za habitat flory i fauny, dlatego posiada specjalny status ochrony rangi europejskiej. Poprzez zakup terenów Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałe utrzymanie i rozwój pod kątem ochrony środowiska.

 

Utrzymanie i rozwój:

Dzięki koszeniu i wypasowi zwierząt gatunki zostają zachowane lub ponownie osiedlają się na tym terenie. Dlatego co najmniej raz do roku obszar jest koszony. Wypasane szkockie bydło górskie gwarantuje krótki przyrost oraz, dzięki selektywnemu doborowi pokarmu, naturalną równowagę wegetacji.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt