Lanu - Normale Ansicht

Wurzen-Dehnitz / Wachtelberg-Mühlbachtal

Obszar projektuPowiat Lipsk
ZakupWrzesień 2003
Powierzchnia1,67 ha
StatusObszar ochrony przyrody (OOP)
Habitat flory i fauny (HFF)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)
OpiekaGrupa terenowa NABU Wurzen

Znaczenie dla ochrony przyrody:

27 marca 1911 roku obszar chroniony „Wachtelberg-Mühlbachtal” został uznany za pomnik przyrody. Tym samym stanowi on jeden z najstarszych terenów chronionych w Niemczech. Wpisanie na listę pomników wynika z istnienia na tym obszarze najprawdopodobniej ostatnich skupisk sasanki zwyczajnej w Saksonii.

 

Suche tereny trawiaste i obszary skaliste sprzyjają ponadto wzrostowi jastrzębca, chabra nadreńskiego i strzęplicy nadobnej. Na tej samej powierzchni występuje także kwiat roku 2001, bodziszek czerwony. Obszar stanowi też środowisko życia siwoszka błękitnego, traszki grzebieniastej, mrówki rudnicy i rzekotki drzewnej.

 

Ponieważ teren leży na obszarze ochrony przyrody, posiada specjalny status ochrony rangi europejskiej. Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił długotrwałą ochronę występującej na nich przyrody.

 

Utrzymanie i rozwój:

Działania ochronne są podejmowane za pośrednictwem lokalnej grupy terenowej NABU Wurzen. Raz do roku teren koszony jest za pomocą kosiarki listwowej, aby nie naruszyć gatunków żyjących w suchej trawie, innych roślin oraz małych żyjątek.

W ramach edukacji przyrodniczej oferowane są także wyprawy naukowe i zorganizowane wycieczki.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt