Lanu - Normale Ansicht

Zeißholz / Teren pokopalniany

Obszar projektuPowiat Budziszyn
ZakupGrudzień 2003
Powierzchnia134,50 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)
Ochrona biotopu (§26 SächsNatSchG)
Obszar ochrony przyrody (OOP)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
OpiekaGrupa terenowa NABU Wittichenau

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Znaczenie dla ochrony przyrody wynika ze złożoności istniejących na tym terenie biotopów.

Są to np. bagnisty las sukcesyjny, obszar ziołorośli, wilgotny las liściasty i niecka pokopalniana. Las sukcesyjny był niegdyś obszarem kopalnianym, który w międzyczasie porosły brzozy. Na wolnych obszarach występują sadziec i trzcina pospolita. Las liściasty składa się głównie z czarnych olsz i jesionów. Na wolnych przestrzeniach rosną rośliny lubiące wilgoć, jak np. komosa strzałkowata i rozchodnik. Wypełnione wodą zagłębienia pokopalniane porastają wełnianki pochwowate, torfowce, bagno zwyczajne i grzybienie.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił długotrwałą ochronę występującej na nich przyrody.

 

Utrzymanie i rozwój:

Istniejąca tu niegdyś kopalnia odkrywkowa, przynależąca do opuszczonych terenów kopalnianych, leży w regionie Sächsisch-Niederlausitzer Heideland. Na zlecenie Funduszu Ochrony Środowiska LaNU, Biuro Inżynierskie Planowania Krajobrazu i Obiektów opracowało nowe zagospodarowanie obszaru zaśmieconego obcymi osadami.

 

Nowe, bliskie naturze zagospodarowanie krajobrazu, prowadzone we współpracy z sąsiadującą firmą Grauwacke GmbH, zostanie zakończone w roku 2012. Stos kamieni, biotop skalny z szarogłazu i staw oferują zwierzętom optymalne warunki bytowe. Do obszaru będącego doskonałym punktem obserwacji przyrody można z łatwością dotrzeć nowo wybudowaną siecią dróg.

 

Pomostem na sąsiednie torfowisko Dubringer Moor jest leśna polana utworzona przez terenową grupę NABU z Wittichenau, która służy też utrzymaniu ponownie przybyłych gatunków zamieszkujących otwarte tereny. Dalsze tereny otwarte są wykorzystywane do naturalnego wypasu owiec.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt