Lanu - Normale Ansicht

Fond na ochranu přírody

Důležitým úkolem Saské zemské nadace přírody a životního prostředí je správa Fondu na ochranu přírody ve Svobodném státě Sasko. Fond na ochranu přírody je jako účelově vázaný majetek se zvláštním právním postavením hlavním podpůrným nástrojem nadace. Z prostředků fondu jsou financovány snahy a opatření na ochranu, zachování a péči o přírodu a krajinu jako přírodní základ veškerého života a obecné pochopení pro zájmy ochrany přírody ve vědecké a vzdělávací sféře a mezi veřejností.

 

Prostředky do Fondu na ochranu přírody plynou zejména z finančních náhrad ekologické újmy v souvislosti se stavebními zásahy do přírody a krajiny. Tyto poplatky jsou využívány na podporu plánů ochrany přírody a péče o krajinu, a to pokud možno s úzkým prostorovým vztahem k místu zásahu. Patří sem např. projekty na sanaci a renaturaci vodních toků, zhodnocení chráněných biotopů a vzhledu krajiny výsadbou, na ochranu ohrožených druhů, sanaci a zachování přírodních památek a péči o ně a mnohé jiné.

Agenda Fondu na ochranu přírody sídlí ve srubu v Drážďanech.


Na témata:


> Chránit  a

> Vytvářet   

 

Kontakt:

Renate-Michaela Rothe

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Str. 7
01127 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 54
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt