Stiftungen

NATURstiftung David, Erfurt

Tel.: 0361 5550330

E-Mail: post@naturstiftung-david.de

Internet: http://www.naturstiftung-david.de


Stiftung Deutsches Hygiene Museum Dresden

Tel.: 0351 48460

Fax: 0351 4846400

E-Mail: office@dhmd.de

Internet: http://www.dhmd.de

 

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein (StN)

Tel.: 0431 2109011

E-Mail: hemmerling@sn-sh.de

Internet: http://www.stiftung-naturschutz-sh.de


Tropenwaldstiftung OroVerde

Tel.: 069 6091950

Fax: 069 620979

E-Mail: info@oroverde.de

Internet: http://www.oroverde.de

 

Umweltstiftung WWF-Deutschland

Tel.: 069 791440

Fax: 069 79144230

E-Mail: info@graebener.de

Internet: http://www.wwf.de


Spenden Sie jetzt! Zum Kontaktformular