Lanu - Normale Ansicht

Aliance pro ochranu křečka polního

Někteří jej znají pouze z klece, jiní jej již viděli ve volné přírodě: Cricetus cricetus, známý pod názvem křeček polní, je hlodavec s noční aktivitou, který žije na lehkých půdách, má dobře vyvinuté lícní torby a zálibu ve spižírnách. Svou „podvratnou činností“ v půdě přispěl ke vzniku výnosné a úrodné černozemě dávno před tím, než lidé začali provozovat orbu.

 

Ještě před několika málo desetiletími znamenal křeček polní pohromu: Tam, kde se objevil, následovaly škody na úrodě. Díky svému potěšení z páření a neexistenci přirozených nepřátel se razantně rozmnožil - omezit zemědělské ztráty bylo možné pouze jeho cíleným hubením.

 

Dnes se situace obrátila o 180 stupňů: Křečkovi polnímu v Sasku hrozí vyhynutí. Dokonce i ve své poslední refugiální oblasti, v severozápadním Sasku, se vyskytuje již jen málo a rozptýleně.

 

Zemědělci a ochranáři proto uzavřeli Alianci pro ochranu křečka polního: V zemědělské oblasti mezi městy Lipsko a Delitzsch by se populacím křečka polního mělo dařit - s ohledem na obdělávanou ornou půdu.

 

Svaz péče o krajinu Severozápadní Sasko e.V., NABU Německý spolek pro ochranu přírody, Zemský svaz Sasko e.V. a Fond na ochranu přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí mají tento záměr na starosti v rámci společného projektu - podporovány dary a sponzory, například Audi AG, MITGAS aj.

 

Podpořte i Vy alianci pro zachování volně žijících křečků polních!

Kontakt

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

Související odkazy

Dárcovský účet

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt-Naturschutzfonds
Bank: Commerzbank AG
IBAN: DE 04 8508 0000 0525 6793 01
BIC: DRESDEFF850
Účel platby: Feldhamster