Lanu - Normale Ansicht

Porozumienie na rzecz ochrony chomika europejskiego

Niektórzy znają go tylko z klatki, inni obserwowali go także na łonie przyrody: Cricetus cricetus, znany też jako chomik europejski, to żyjący w podziemnych norkach i aktywny w nocy gryzoń z dobrze rozwiniętymi torbami policzkowymi i zamiłowaniem do spiżarni. Ponieważ chomik ryje w ziemi, przyczynił się do powstania żyznych i płodnych czarnoziemów, na długo zanim ludzie zaczęli uprawiać rolę.

 

Jeszcze przed kilkoma dekadami chomik europejski uchodził za szkodnika: tam, gdzie występował, dochodziło też do szkód w uprawach rolnych. Ponieważ chomik ochoczo się rozmnaża, a w przyrodzie nie ma naturalnych wrogów, liczba przedstawicieli tego gatunku gwałtownie wzrosła. Stratom rolników mogło zapobiec tylko zaplanowane zwalczanie chomika.

 

Dziś sytuacja zmieniła się o 180 stopni: W Saksonii chomik europejski jest zagrożony wyginięciem. Nawet w swoim ostatnim rezerwacie, w północno-zachodniej części Saksonii, występują już tylko nieliczne, rozproszone populacje.

 

Rolnicy i obrońcy przyrody zawiązali porozumienie na rzecz ochrony chomika europejskiego: Na obszarach rolnych między Lipskiem a Delitzsch mają rozwijać się populacje chomików, przy zachowaniu zagospodarowanych powierzchni uprawnych.

 

Organizacje Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen e.V., NABU – Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. oraz Fundusz Ochrony Środowiska Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) działają wspólnie w ramach tego projektu, wspierane przez darowizny i sponsorów, jak m.in. Audi AG i MITGAS.

 

I Ty wesprzyj projekt ochrony żyjących na wolności chomików europejskich!

Kontakt

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie:

Konto do wpłat darowizn

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt-Naturschutzfonds
Bank: Commerzbank AG
IBAN: DE 04 8508 0000 0525 6793 01
BIC: DRESDEFF850
Tytuł przelewu: Feldhamster