Lanu - Normale Ansicht

Gisela, księżna Saksonii – przewodnicząca komitetu wspomagającego

Od lipca 2001 roku przewodniczącą komitetu wspomagającego Saską Fundację Przyrody i Środowiska (LaNU) jest Gisela, księżna Saksonii i margrabina Meißen. Gremium to wspiera realizację celów Fundacji. Należy do niego ponad 50 osobowości ze świata gospodarki, nauki, mediów, polityki, kultury i ze społeczeństwa, które wspierają Fundację jako partnerzy i propagatorzy. Księżna Gisela wraz z Fundacją uczestniczą w publicznych spotkaniach, które zwracają uwagę na problem ochrony przyrody i środowiska. Księżna pielęgnuje też relacje z wolontariuszami zajmującymi się ochroną przyrody, prowadzi rozmowy ze specjalistami i obejmuje patronat nad Saskimi Balami Przyrody i innymi wydarzeniami. Właśnie w tym zakresie odpowiedzialności widzi ona konieczność zrównoważonego rozwoju, w trosce o kolejne pokolenie. Gisela, margrabina Saksonii, jest żoną Alexandra, margrabiego Saksonii, gospodarza Haus Wettin, oraz matką czworga dzieci.