Lanu - Normale Ansicht

Gisela, princezna saská - předsedkyně podpůrného výboru

Gisela, princezna saská, vévodkyně saská a markraběnka míšeňská vykonává od července 2001 funkci předsedkyně podpůrného výboru Saské zemské nadace přírody a životního prostředí. Toto grémium podporuje cíle nadace. Členy podpůrného výboru je více než 50 osobností z hospodářské, vědecké, mediální, politické, kulturní a společenské oblasti, které nadaci pomáhají jako partneři a podporovatelé.Gisela, princezna saská spolu s nadací využívá v této souvislosti veřejných příležitostí k tomu, aby upozorňovala na ochranu přírody a životního prostředí. Udržuje rovněž kontakty s dobrovolnými ochránci přírody, hovoří s odborníky nebo je patronkou Saského ekologického plesu či jiných akcí. Právě při vědomí své odpovědnosti a s myšlenkou na budoucí generace chápe nezbytnost udržitelného rozvoje. Gisela, markraběnka míšeňská je manželkou Alexandra, markraběte míšeňského, designovaného vládce domu Wettinů, a matkou čtyř dětí.