Lanu - Normale Ansicht
Wystawa objazdowa na temat ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej

Wystawa objazdowa na temat ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej

Ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej, o pełnej nazwie „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej”, weszła w życie w grudniu 2000 roku. Ujednolica ona europejskie ustawodawstwo wodne, mające na celu ochronę wód. Nowe kryteria ramowej dyrektywy wodnej obejmują ochronę wód powierzchniowych, jak rzeki, jeziora, wody terytorialne, a także wód gruntowych.

Für Buchungen der Ausstellung wenden Sie sich bitte an:

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt

Riesaer Str. 7

01129 Dresden

 

Telefon: 0351 81416 - 774

Telefax: 0351 81416 - 775

Kontakt e-mailowy

Poststelle

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 51
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt